WWW%20w%20budowie.jpg

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Oddział w Toruniu

.

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

Miasta w adaptacji do zmian klimatu

Materiały konfrerencyjne "Miasta w adaptacji do zmian klimatu"

^

^

tel: 793 809 899

ul. Piernikarska 4/1 87-100 Toruń

email: biuro@pzits.torun.pl

297.png